Dịch Vụ

6 Tháng Tư, 2017
Bí quyết để có một bản dịch hoàn hảo

Bí quyết để có một bản dịch hoàn hảo

Tiếng Anh chính là một ngôn ngữ phổ biến nhất, được sử dụng trong việc hợp tác quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Tuy […]
3 Tháng Tư, 2017
Bí quyết để có một bản dịch hoàn hảo

Dịch thuật chuyên ngành sinh học

Ngành Công nghệ sinh học, hóa sinh chính là khái niệm bao gồm tuyển tập quy trình và công đoạn. những công đoạn này xuất hiện […]
30 Tháng Ba, 2017
Dich vụ phiên dịch tiếng Malaysia

Dịch vụ dịch thuật tiếng Na Uy

Quý khách hàng đang có nhu cầu cần dịch thuật một bộ Tài liệu Kỹ thuật, một Hồ sơ tham dự đấu thầu, hồ sơ dự […]
27 Tháng Ba, 2017
Dịch vụ phiên dịch tiếng Thụy Điển

Dịch vụ dịch khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp chính là một công trình khoa học, đánh dấu tất cả quá trình học tập trong suốt 4 đến 5 năm của […]