Hướng dẫn sửa lỗi chia sẻ link Facebook không hiện ảnh Thumbnail

0
256

Sửa lỗi Facebook không hiện ảnh Thumbnail

Hôm này Thủ Thuật KNS sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chia sẻ Link Facebook không hiện ảnh thumbnail cực kì đơn giản mà nhanh chóng.

Thủ thuật sửa lỗi chia sẻ link Facebook không hiện ảnh Thumbnail

Bước 1: Kiểm tra đường link cần chia sẻ bằng cách dán vào khung bài đăng Facebook, nếu không thấy tự động hiện ảnh thumbnail có nghĩa là bạn sẽ phải sửa lỗi.

Sửa share link facebook không hiện hình ảnh 1

Bước 2: Vào trang sửa lỗi link của Facebook ở đây, dán đường link cần chia sẻ vào khung và bấm nút Debug.

– Link Check sửa lỗi share Link Facebook: Xem Link

Đây là Tool sửa lỗi, trình gỡ lỗi của Facebook Developers dành cho người dùng trên Mạng Xã Hội lớn nhất hành tinh.

Trình gỡ lỗi này có tác dụng gỡ lỗi chia sẻ link Facebook không hiện ảnh, hiện link trên Facebook đối với Website của bạn.

Bước 3: Bấm vào nút Scrape Again ở mục Time Scraped.

Sửa share link facebook không hiện hình ảnh 2

Sau đó bạn bấm nút Debug

Sửa share link facebook không hiện hình ảnh 3

Kết quả được rồi các bạn nhé.

Lưu ý: Nếu Debug không được bạn thử bấm F5 lại nhé. Nếu vẫn không được nữa bạn kiểm tra Website lại nhé.

Chúc các bạn thành công!

Kinh Nghiệm Số

.uc5755d23a48002e7865724351b0b5fb9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#3498DB; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .uc5755d23a48002e7865724351b0b5fb9:active, .uc5755d23a48002e7865724351b0b5fb9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc5755d23a48002e7865724351b0b5fb9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc5755d23a48002e7865724351b0b5fb9 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc5755d23a48002e7865724351b0b5fb9 .postTitle { color:#eaeaea; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc5755d23a48002e7865724351b0b5fb9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }